د شکایت فورمه

موږ ته اجازه راکړئ تاسو ته بیرته راستنیدو څرنګوالی


موږ څنګه مرسته کولی شو؟

د یوې پوښتنې کولو لپاره وړیا احساس وکړئ یا په ساده ډول نظر ورکړئ


3443
داوطلب
28500
خوشحاله کورنۍ
1135
محصولات او ډالۍ