انجمن رهنمای خانواده افغان

شریک اجرای خدمات صحت باروری UNFPA

انجمن راهنمای خانواده افغان یکی از شریک های کلیدی (یو این ایف پی ای) در سطح کشور است، افگا با موفقیت بودجه پروژه (یو این ایف پی ای) را در مورد جوانان و نوجوان اجرا کرده و ارائه خدمات دوستانه با کیفیت را برای جوانان و نوجوانان از طریق 120 مرکز خط صحی جوانان و 25 بخش های مخصوص صحی جوانان در 9 ولایت افغانستان ارائه میکند.  افگا در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۲۰۰۰۰ تماس از سراسر کشور دریافت کرده است و خدمات با کیفیت مشورتی و رجعت دهی صحت باروری – جنسی جوانان (ای ایس آر ایچ) را ارائه کرده است.

بخش های مخصوص صحی جوانان افگا در راه اندازی (بی پی ایچ ایس) و (ای پی ایچ ایس) ایجاد شده است، ارائه دهندگان خدمات فعلی در مورد صحت باروری – جنسی جوانان (ای ایس آر ایچ) آموزش داده شده اند، ابتکار اساسی در سال ۲۰۱۸، ارائه مشوره قبل از ازدواج برای اولین بار در افغانستان از طریق ۱۰ گوشه صحی جوانان توضیح داد، تمام ارائه دهندگان خدمات انتخاب شده (وای ایچ سی) توسط مربی بین المللی مشوره قبل از ازدواج آموزش داده می شوند.

مرکز مشوره دهی برای قابله ها در سال ۲۰۱۶ تأسیس شده و یک رویکرد نجات بخش بسیار مؤثر است، این خط بطور ۲۴ ساعته ۷/۲۴ فعال است و مشوره های آنلاین را به ارائه دهندگان خدمات در هنگام مواجه شدن با مشکلات در جریان کار شان از مناطق دور افتاده افغانستان ارائه می دهد. بیش از ۸۰۰۰ مشوره آنلاین در مورد موضوعات مرتبط با صحت باروری – جنسی در سال ۲۰۱۸ ارائه شده است.