انجمن رهنمای خانواده افغان

شریک اجرای خدمات بهداشت باروری UNFPA

انجمن راهنمائی خانواده افغانستان شریک اصلی UNFPA در سطح کشور است ، AFGA با موفقیت پروژه بودجه UNFPA را در مورد جوانان در نوجوانان اجرا کرد و خدمات دوستانه ای با کیفیت جوانان را از طریق 120 مرکز خط بهداشت جوانان و 25 گوشه سلامت جوانان در 9 استان افغانستان ارائه داد. AFGA در سال 2018 بیش از 120،000 تماس از سراسر کشور دریافت کرده است و خدمات مشاوره ای و ارجاعی با کیفیت ASRH را به جوانان ارائه داده است.
گوشه های سلامت AFGA جوانان در راه اندازی BPHS و EPHS تأسیس شده است ، ارائه دهندگان خدمات موجود در ASRH آموزش دیده اند ، ابتکار اصلی در سال 2018 تعیین ارائه مشاوره قبل از ازدواج برای اولین بار در افغانستان از طریق 10 گوشه بهداشت جوانان ، کلیه ارائه دهندگان خدمات از YHC های منتخب توسط مربی بین المللی در زمینه مشاوره قبل از ازدواج آموزش داده می شدند.

دفتر راهنمایی مامایی در سال 2016 تأسیس شد و رویکرد صرفه جویی در زندگی بسیار مؤثر است ، این خط 7/24 فعال است و مشاوره آنلاین را به ارائه دهندگان خدمات از مناطق دور افتاده افغانستان ارائه می دهد ضمن اینکه با مشکلات و مشکلات در کار خود مواجه هستید ، بیش از 8000 مشاوره آنلاین موضوعات مرتبط با SRH در سال 2018 ارائه شد.