روز جهانی زن 2017

روز جهانی زن 2017

افگا در جشن روز جهانی زن با حمایت مالی مسابقات فوتسال بانوان با مساعدت فنی فدراسیون فوتبال افغانستان – کمیته زنان در سالن بدنسازی فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان همکاری نموده و درین روز به زنان ادای احترام نمود