انجمن رهنمای خانواده افغان

کلینیک های ثابت افگا

افگا ۹ کلینیک ثابت را در سراسر افغانستان اداره می کند، 5 کلینیک آن در کابل و چهار کلینیک آن در ولایات ننگرهار ، بلخ ، پروان و هرات می باشد. این کلینیک ها در شفاخانه های دولتی مستقر هستند. ما بسته های یکپارچه با کیفیت از خدمات ضروری (آی پی ای ایس) را به مشتریان ارائه می دهیم، که شامل مشوره دهی و کمک و مشوره دهی در زمینه تنظیم خانواده، مشوره پس از سقط جنین، آزمایش انتان های منتقله از راه جنسی ، مشوره و مدیریت شامل آزمایش (ایج آی وی) و ایدز و مشوره دهی جهت جلوگیری آن، خدمات ولادی مانند غربالگری سرطان پستان و دهانه رحم، و مراقبت و مشوره دهی قبل از تولد و بعد از زایمان است. و همچنین خدمات تخصصی مشوره دهی و غربالگری (جی بی وی)  می باشد.

هر کلینیک توسط یک داکتر متخصص ولادی، قابله های آموزش دیده و کادر پشتیبانی اداره می شود.

افگا از طریق ۹ کلینیک ثابت خود سالانه بالغ بر ۲ میلیون خدمات صحت باروری جنسی را ارائه می دهد.

دولت افغانستان ، بویژه وزارت صحت عامه و (یو این ایف پی ای) از جمله شرکای افگا در این کلینیک ها هستند.

افگا این کلینیک های ثابت را از طریق بودجه اصلی دریافت شده از (آی پی پی ایف) اداره می کند. با توجه به موفقیت این مودل، افگا در نظر دارد تا کلینیک های ثابت خود را به سایر ولایتهای افغانستان گسترش دهد.