انجمن رهنمای خانواده افغان

قابله های ساحوی

افگا دریافت که مانع دسترسی زنان به توصیه و خدمات مشوره دهی در زمینه تنظیم خانواده، قرار گرفتن خانم ها در خانه هایشان، مسافت طولانی تا نزدیکترین کلینیک های آنها و نبود کارمندان مراقبت از زنان است.

 

به منظور کاهش این چالش ها، افگا طرحی را طراحی کرد که قابله ها را از اجتماع انتخاب می کند، آنها را در زمینه مشوره و خدمات صحت باروری – جنسی بشکل راحت و به تنهایی برای زنان در خانه های شان ارائه میدهند.

 

در حال حاضر، افگا داراى ۷۱ قابله های ساحوی در ولایات کابل، ننگرهار، هرات، بلخ، لغمان و پروان است.

 

این قابله ها با ارائه مشوره و خدمات در مورد استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری، توزیع روشهای ضد بارداری کوتاه مدت مانند کاندوم و تابلیت، پیشگیری از بارداری اضطراری، مراقبت و مشوره قبل و بعد از زایمان، غربالگری صحت جنسی و توصیه های ویژه به قربانیان خشونت مبتنی بر جندر.

 

دستاورد های کلیدی قابله های ساحوی افگا شامل ارائه بیش از 0.5 میلیون خدمات صحت باروری – جنسی با رسیدن به 120،000 مشتری در سال می باشد. این پروژه در حال حاضر توسط  (آی پی پی ایف، فدراسیون بین المللی برنامه ریزی شده والدین) تأمین می شود.

به منظور پاسخگویی به تقاضای روزافزون ، افگا قصد دارد تا تعداد قابله های پرتلاش خود را افزایش داده و به سایر ولایات کشور نیز گسترش دهد ، افگا قصد دارد از شبکه ای استفاده کند که این قابله ها برای دسترسی توانسته باشند برای توزیع سایر دواها، میکرو مواد مغذی ها، و به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد مسائل صحت عمومی به طور مستقیم برای زنان در جوامع اطراف شهری کار کنند.